klein lettertype groot lettertype groter lettertype
 Generiek Lastenboek Rund (GLR) – CodiplanPLUS Rund
Minimize

Tot voor kort vielen de verschillende commerciële lastenboeken onder twee beheersystemen: Meritus (Belbeef vzw) en BBQS (Procerviq vzw). Belbeef promoot het merk Meritus dat gebruikt wordt door Delhaize, Metro en Colruyt. Het BBQS systeem promoot op basis van een gemeenschappelijke sokkel van eisen de individuele initiatieven van EQC-Carrefour, Promeat-Mestdagh, EDO-Cora, Boeuf du Terroir-Dufrais, EDO-Match, ZBeef-Deroy en Meritus-Delhaize. Er bestaan dus twee beheersystemen (databanken) die de commerciële lastenboeken samenbrengen in België. Een aantal rundveehouders en dieren nemen deel aan beide initiatieven.

Het Generiek Lastenboek Rundvlees, beheerd door “new Belbeef” in samenwerking met de twee bestaande databanken waarin het geheel van gegevens gemeenschappelijk aan de verschillende lastenboeken is opgenomen, heeft als doel vereenvoudiging voor de rundveehouders, vermindering van kosten en markttoegang voor zij die deelnemen aan dit initiatief. Het “GLR-systeem” legt op geen enkele manier beperkingen op aan individuele distributeurs om de gemeenschappelijke eisen aan te vullen met specifieke commerciële eisen, uiteraard te hunnen laste.

Het basisprincipe dat gehanteerd wordt in dit lastenboek, is dat steeds moet voldaan worden aan de geldende wettelijke bepalingen. Daarom is het voor alle betrokken schakels, zijnde voederproducent, veehouder, slachthuis en uitsnijderij, een absolute noodzaak om gecertificeerd te zijn voor de autocontrole, volgens de sectorgids die zijn activiteiten afdekt. De dierenvoederleveranciers moeten voldoen aan de “Autocontrolegids dierenvoeders” (G-001). Voor de primaire productie betreft het de “autocontrolegids voor de primaire dierlijke productie” (G-037 of G-040), voor de slachthuizen betreft het de “autocontrolegids voor slachthuizen, uitsnijderijen en inrichtingen voor de vervaardiging van gehakt vlees, vleesbereidingen en separatorvlees van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren (G-018).

Dit basisprincipe wordt geïllustreerd in onderstaand schema:

TOELEVERING PRODUCTIE SLACHTHUIS
BASIS SG G-001 SG G-037 of G-040 SG G-018
MARKTTOEGANG GMP CodiplanPLUS Rund FEBEVplus Rund

De deelnemers aan dit systeem voldoen a priori aan de basiseisen die gesteld worden door de afnemers aan het product “rundvlees”. M.a.w., door aantoonbaar te voldoen aan de voorwaarden in dit lastenboek, dus er voor gecertificeerd te zijn, verzekert de vleesveehouder zich van een potentiële afzet bij alle grootwarenhuisketens en beenhouwerijen.

De eisen van het generiek lastenboek worden interprofessioneel besproken en vastgelegd (www.belbeef.be). Een bijkomend voordeel is dat de vleesveehouder uitzicht heeft op een potentiële meerwaarde indien bijkomende commerciële eisen gesteld worden door de retailer.

Hierbij vindt u het aanvraagformulier om een audit voor CodiplanPLUS Rund aan te vragen. Indien u interesse heeft in een controle dient u dit ingevuld en ondertekend aan ons te bezorgen.

U kunt ons steeds vrijblijvend contacteren voor meer informatie.

Certalent is door BELAC geaccrediteerd volgens de norm EN ISO/IEC 17065 om productcertificatie conform het lastenboek Codiplan PLUS Rund uit te voeren.

Certalent
Onafhankelijke certificeringsinstelling
W. de Croylaan 48
3001 Heverlee
certalent@bdb.be
tel: 016/31 09 22
fax: 016/22 42 06

Bezoekers vandaag: 2840   Aantal bezoekers momenteel on-line: 149