klein lettertype groot lettertype groter lettertype
 Erkenningen Milieuadvisering
Minimize

Vlaams Gewest

Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM)

Erkenning bodemsaneringdeskundige type 2 (pdf)
Erkenning als laboratorim in de discipline afvalstoffen - pakket MA.1: staalname bagger- en ruimingsspecie, in situ (pdf)
Zie ook erkenningen laboratorium.

Waals Gewest

Service Public de Wallonie

Direction Générale Opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement

Agrément d'expert de catégorie 2 en gestion des sols (pdf): expert de catégorie 2 en gestion des sols

Brussels Gewest

Brussels Instituut voor Milieubeheer

BIM erkenning als bodemverontreinigingsdeskundige (pdf)
Bezoekers vandaag: 1292   Aantal bezoekers momenteel on-line: 59