klein lettertype groot lettertype groter lettertype
 Recherches & études
Minimize

Naast praktijkgericht onderzoek voor ondernemingen en bedrijven voert de afdeling Onderzoek en Studies van de Bodemkundige Dienst beleidsondersteunend onderzoek uit voor de regionale, federale of Europese overheden, hoofdzakelijk op de raakvlakken van landbouw en milieu.

Visiteurs aujourd'hui: 4736   Nombre de visiteurs actuellement on-line: 138