Bodemkundige dienst van België > Home

Welkom   

Welkom op de website van de Bodemkundige Dienst van België.

De Bodemkundige Dienst van België is een onafhankelijke onderzoeks- en advies-instelling voor landbouw, tuinbouw en milieu in de breedste zin van het woord. Ze is vooral actief in bodem- en wateronderzoek, bemestingsadvisering, irrigatiesturing en milieu-effectrapporten, en biedt daarnaast ook tal van diensten aan voor overheid, bedrijven en particulieren.

Op deze site kan je kennis maken met onze activiteiten en producten.
Indien je toch niet zou vinden wat je zoekt, neem dan gerust contact met ons op. Wij staan je graag te woord!

 
Bodemonderzoek paardenweide   
 
Bodemonderzoek druiven   
 
Milieuscreening tuin   
 
Milieuscreening kippenren   
 
Bezoek Ons   
De Bodemkundige Dienst van België stelt haar deuren graag open voor geïnteresseerde bezoekers.

 
Nieuws   
13/07/2021 - Uitnodiging B3W: thematisch uitwisselingsmoment over permanentte bodembedekking met groenbemesters op vrijdag 23 juli 2021

Beste landbouwer,

Als gloednieuwe Begeleidingsdienst voor Betere Bodem en Waterkwaliteit (B3W), nodigen we je graag uit op het thematische uitwisselingsmoment over permanentte bodembedekking met groenbedekkers. Dat fysiek plaats vindt op donderdag 23 juli 2021 om 16 uur in de machineloods recht tegenover de Oude Tiensestraat 8 te Kortenaken.

Inschrijving is verplicht. Meer details vindt u in de volledige uitnodiging.

Klik hier om de volledige uitnodiging te lezen.

09/07/2021 - Agrowaterloket voor en mét de Limburgse land- en tuinbouw!

Is het haalbaar om met water uit de Maaslandse grindplassen 2.200 ha aan groenten ondergronds te irrigeren? De Bodemkundige Dienst van België gelooft in het potentieel van een ondergronds irrigatiesysteem en maakt met de steun van het provinciale Droogte Innovatie Fonds alvast een grondige analyse. Het Droogte Innovatie Fonds werd vorig jaar in het leven geroepen om innovatieve ontwikkelingen te stimuleren die de Limburgse land- en tuinbouw helpen in de strijd tegen de droogte.

"De agrarische sector vertegenwoordigt een belangrijk aandeel in de Limburgse waterhuishouding. Dat betekent niet alleen dat ze veel baat heeft bij een sterk waterbeleid maar ook zelf een grote bijdrage kan leveren aan een evenwichtige waterbalans in onze provincie. Het Droogte Innovatie Fonds is hiervoor een belangrijk stimulerend instrument. Goed voor een hefboom van 1,25 miljoen euro. Het project subirrigatie in de groenteteelt kreeg dan ook 120.000 euro subsidie uit het DIF. Hiermee onderzoekt de Bodemkundige Dienst van België samen met het Proefstation voor de Groenteteelt en CIRO CVBA de opportuniteiten voor de groententeelt", aldus gedeputeerde van Landbouw Inge Moors.

Klik hier om het volledig persbericht te lezen.

08/07/2021 - Save the date demo-namiddag: welke veldspanning en nieuwe bandtechnologieën helpen bij het vermijden van bodemverdichting?Klik op de afbeelding om een versie op volledige grootte te tonen

23/06/2021 - SoilCare onderzoek naar bodemverbeterende teeltsystemen

SoilCare is een Europees Horizon 2020-project met als doel om teeltsystemen en landbouwtechnieken in kaart te brengen die kunnen bijdragen tot de verbetering van de bodemkwaliteit en zodoende ook tot de rendabiliteit en duurzaamheid van de landbouw in Europa. Het project is een samenwerking tussen 29 partners uit verschillende Europese landen en wordt gecoördineerd door Alterra DLO (Nederland).

De Bodemkundige Dienst is verantwoordelijk voor de opvolging van veelbelovende teeltsystemen in Vlaanderen, in samenwerking met alle stakeholders (landbouwers, overheid, voorlichters, wetenschappers).Klik hier om het filmpje met meer uitleg te bekijken..

18/06/2021 - Persbericht - Klimaatadaptieve landbouwpraktijken dringen zich op om meststoffenverliezen in landbouwbodem terug te dringen

Klimaatverandering in Vlaanderen zal leiden tot nattere winters, drogere zomers en hogere temperaturen, gekenmerkt door meer extremen. Dat kan op meerdere manieren leiden tot hogere verliezen van meststoffen. Dat blijkt uit een literatuurstudie die onderzoekers van de Bodemkundige Dienst van België (BDB) en van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) uitvoerden in opdracht van de VLM.

De VLM en de onderzoekers roepen landbouwers daarom op om klimaatadaptieve praktijken – een combinatie van maatregelen en innovaties – toe te passen om ervoor te zorgen dat mest niet uitspoelt of vervluchtigt.

Lees het volledig persbericht hier..

17/06/2021 - Uitnodiging webinar: Gasvormige stikstofemissie problimatiek in Vlaanderen: een PA(t)Stelling?
Klik op de afbeelding om een versie op volledige grootte te tonen

09/06/2021 - Uitnodiging B3W: thematisch uitwisselingsmoment over het valoriseren van dunne en dikke fractie van drijfmest op het melkveebedrijf

Beste landbouwer,
Als nieuwe Begeleidingsdienst voor Betere Bodem en Waterkwaliteit (B3W), nodigen we je graag uit voor een thematisch uitwisselingsmoment over het valoriseren van dunne en dikke fractie van drijfmest op het melkveebedrijf. Dit event vindt online plaats op maandag 28 juni om 20 uur.

Lees meer...

03/06/2021 – Circulaire koolstofopbouw voor een betere bodem

De intensieve teeltrotaties die we in Vlaanderen kennen vragen landbouwbodems in topconditie. Om onze hoge opbrengstverwachtingen waar te maken is het noodzakelijk om ook het organische stofgehalte op peil te houden of zelfs te verhogen.

Binnen het demonstratieproject 'circulaire koolstofopbouw voor een betere bodem' willen we samen met @Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw, @Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant, @PIBO-campus Tongeren en @Boerennatuur Vlaanderen tonen welke koolstofrijke materialen voor de landbouwsector interessant zijn.

Lees meer...

28/05/2021 - Interview met Pieter Janssens en Tom Coussement (afdeling Onderzoek en Studies) - Plattelands TV

Tom Coussement en Pieter Janssens werken als onderzoekers binnen het thema water binnen afdeling van Onderzoek en Studies. Ze kregen de kans het onderzoeksthema water toe te lichten in de studio van Plattelands TV.

Klik hier om het interview te bekijken
20/05/2021 - Spuiwater van chemische luchtwassers gekender en geliefder maken bij Vlaamse landbouwers - project resultaten

Ammoniumsulfaat - spuiwater afkomstig van zure luchtwassers bij stallen of mestverwerkingsinstallaties - is een stikstof- en zwavelhoudende meststof die in Vlaanderen is erkend als kunstmest. Alhoewel ammoniumsulfaat, het spuiwater van chemische luchtwassers, een nuttige stikstofmeststof is, geraakt het niet altijd aan een correcte prijs afgezet.

Vlaco vzw en Biogas Bree zetten daarom hun tanden in het Vlaanderen Circulair project UNIR, dat liep van 2018 tot 2020. Hiervoor werkten ze samen met verschillende Vlaamse landbouwers en partners (VCM, Boerenbond, BDB, loonwerker Broekx en Agropolis).

Lees meer...

29/04/2021 - Kan subirrigatie met gezuiverd afvalwater de oogst redden van droogte?

De voorbije jaren werd Vlaanderen telkens geconfronteerd met lange en intense periodes van droogte. De vraag naar water voor de landbouw is dan erg groot, terwijl onze natuurlijke waterbronnen onder druk staan. De Bodemkundige Dienst van België, VUB, Boerennatuur Vlaanderen en Aquafin onderzoeken nu of gezuiverd afvalwater via ondergrondse infiltratie soelaas kan bieden.

Aquafin zuivert in zijn meer dan 300 rioolwaterzuiveringsinstallaties jaarlijks 800 miljoen m³ huishoudelijk afvalwater tot beekwaterkwaliteit. Dat is een enorme hoeveelheid die na zuivering in het oppervlaktewater wordt geloosd maar eigenlijk veel potentieel heeft als alternatieve waterbron.

Als we in Vlaanderen willen evolueren naar een duurzaam en robuust watersysteem, is hergebruik van gezuiverd afvalwater zelfs essentieel. Door het in te zetten voor irrigatie in de landbouw en het vast te houden in het landschap, sluiten we de watercyclus en gaan we verdroging tegen.

Lees meer...


24/03/2021 - Uitnodiging B3W: thematisch uitwisselingsmoment over voorjaarstoepassing van drijfmest in wintertarwe 31 maart

Beste landbouwer,
Als gloednieuwe Begeleidingsdienst voor Betere Bodem en Waterkwaliteit (B3W),nodigen we je graag uit op het thematische uitwisselingsmoment over voorjaarstoepassing van drijfmest in wintertarwe.

Dat vindt online plaats op donderdag 31 maart om 20 uur.

Lees meer...

09/03/2021 - B3W: duurzaam bodem- en nutriëntenbeheer gestoeld op onderzoek en praktijk

Sinds begin 2021 is de Begeleidingsdienst voor Betere Bodem en Waterkwaliteit of B3W van start gegaan als nieuwe begeleidings- en voorlichtingsdienst voor de Vlaamse land- en tuinbouwsector.

Vanuit diepgaande kennis en praktijkervaring begeleidt B3W land- en tuinbouwbedrijven bij hun evolutie richting duurzaam nutriëntenbeheer en bodemzorg, met respect voor de gestelde milieudoelen en de actuele voorschriften.

B3W werd opgericht in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Het begeleiden van land- en tuinbouwers blijft namelijk een cruciaal element om de waterkwaliteit in het Vlaams landbouwgebied te verbeteren, conform de Europese nitraatrichtlijn en het Vlaamse mestactieprogramma (MAP). "Het is de bedoeling om zowel de nutriëntenverliezen naar water, bodem en lucht te verminderen, alsook de bodemvruchtbaarheid te verbeteren.

Lees meer...


05/03/2021 - Soja in 1000 tuinen

Om te weten te komen of soja echt kan werken als duurzaam alternatief in Vlaanderen zijn we op zoek naar 1000 burgerwetenschappers die sojabonen in hun eigen tuin willen planten. Kom alles te weten over het project en wat er precies van je verwacht wordt via Soja in 1000 tuinen.

Wil jij meehelpen aan een onderzoek naar duurzame landbouw?

Schrijf je meteen in en wie weet worden jij en je tuin geselecteerd om deel te nemen aan dit citizen science project!
18/02/2021 – Uitnodiging digitale LCG-graanavond

Op 2 en 3 maart 2021, telkens om 20u00, organiseren de Vlaamse overheid, het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen en haar partners twee identieke digitale graanavonden.

Omwille van de corona-maatregelen is een fysieke vergadering alsnog niet mogelijk en zal deze infoavond online (webinar) plaatsvinden. Een computer of laptop is dus noodzakelijk om te kunnen deelnemen.

Er dient NIET op voorhand ingeschreven te worden.

Lees de volledige uitnodiging hier

Deelnemerslink 2 maart: klik hier
Deelnemerslink 3 maart: klik hier
09/02/2021 – Online slotevent van het project 'Irriwijs'

Nu woensdag 10/02, 16u - 17u30 - Online slotevent van het project 'Irriwijs', over irrigatie in de fruit- en groenteteelt.

Deelname is gratis, inschrijven is verplicht op www.proefstation.be/webinar-irriwijs


19/01/2021 – Vacature Project Manager Landbouw (adviesdienst nutriënten)

Op zoek naar een uitdagende functie binnen landbouw?

Solliciteer nu! Voor het CVBB, Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting, is Hays Life Sciences op zoek naar een Project Manager Landbouw die voor de adviesdienst nutriënten de spilfiguur kan zijn tussen de verschillende onderzoekspartners, de VLM en andere stakeholders. De adviesdienst nutriënten focust zich de begeleiding van land- en tuinbouwbedrijven met het oog op duurzame bemesting en algemene bodemzorg.

Lees de volledige vacatureomschrijving hier

Klik hier voor meer info.
23/11/2020 – Webinar: Bodemvruchtbaarheid en bodemkwaliteit in 2020

Dankzij de waardering en interesse van land- en tuinbouwers voor bemestingsadviezen op basis van een grondontleding beschikken we over een steeds groeiende bodemvruchtbaarheidsdatabank. Deze dynamische databank geeft ons unieke inzichten in de stand van zaken van de bodemvruchtbaarheid anno 2020 en in de evoluties die zich voordoen op onze landbouwpercelen.

Op de vooravond van Wereldbodemdag nodigen we u dan ook graag uit om deel te nemen aan de webinar waar we graag de nieuwe editie "Bodemvruchtbaarheid van de akkerbouw- en weilandpercelen in België en noordelijk Frankrijk 2016-2019" voorstellen.

Wanneer:
Vrijdag 4 december 2020 van 10u tot 11u30

Waar:
Online, via je computer, laptop of tablet

Herbekijk de webinar
19/11/2020 – Precisieberegening maakt waterbesparing mogelijk

Bij een efficiënte irrigatie wordt de beregeningsdosis afgestemd op de behoeften van de teelt en het vochthoudend vermogen van de bodem. Het vochthoudend vermogen is afhankelijk van de bodemtextuur en -structuur en het koolstofgehalte.

Deze bodemeigenschappen variëren echter doorheen het perceel. Satellietbeelden en bodemscans maken het mogelijk om deze variatie in kaart te brengen.

Maar die variatie valt tot nu toe meestal niet eenduidig te interpreteren. Een irrigatieproef onderworpen aan deze techniek levert alvast hoopgevende resultaten op.

2020 © Boerenbond

Lees meer hier
03/11/2020 – Samenwerking met Belgische bandenfabriekanten om bodemverdichting verder te onderzoeken

De Bodemkundige Dienst werkt mee aan het VLAIO-LA onderzoeksproject 'Voorkomen en remediëren van bodemverdichting'. Onderzoekers van ILVO, BDB, Inagro en UGent worden hierin bijgestaan door bandenfabriekanten. In onderstaande artikel worden een aantal eerste onderzoeksresultaten reeds toegelicht.

Klik hier
30/09/2020 - Webinar Spuiwater

Save the date! Webinar voor landbouwers.
ma 9 november 2020 van 13u30 tot 16u30 UNIR-project & voordelen van gebruik van ammoniumsulfaat (spuiwater)Meer info: klik hier

25/05/2020 - Hoe aardappelen telen binnen MAP VI? Nieuw demoproject zoekt het uit.

Met het van kracht gaan van MAP VI worden veel telers geconfronteerd met een dalende bemestingsruimte en de verplichting om een toenemend areaal vanggewassen in te zaaien. Voor de aardappelteelt vormen deze beide aspecten een grote uitdaging.

Binnen het demoproject "Aardappelen telen binnen de restricties van MAP VI" gaan de Bodemkundige Dienst van België, Inagro en het Proefcentrum voor de Aardappelteelt de komende 2 jaar dieper in op deze uitdagingen en zullen ze nagaan welke strategieën je als landbouwer kan toepassen om binnen de voorwaarden van MAP VI een optimale opbrengst te realiseren.

lees meer...
24/04/2020 - SoilCare nieuws

Op 15 april 2020 werd in Bekkevoort een nieuwe veldproef aangelegd in het kader van het SoilCare-project. In deze proef, aangelegd in stroken en met 4 herhalingen, worden verschillende bodembewerkingstechnieken met elkaar vergeleken voor de maïsteelt: ploegen, niet-kerende grondbewerking en striptill.

Later zal in een aantal stroken ook onderzaai gras uitgevoerd worden.

De aanleg van de proef gebeurt in samenwerking met CIPF (striptill en zaai van de maïs) en Hooibeekhoeve (onderzaai gras).

Enkele sfeerbeelden:Links: proefveld zaaiklaar
Rechts: zaai maïs in bewerkte stroken - striptill

16/04/2020 - POTENTIAL project update

Wegens de Corona crisis kon het slot event van het POTENTIAL project niet doorgaan. Ondertussen werd het eindrapport van het project gepubliceerd.

In dit rapport wordt duidelijk op welke manier bodemscans maar ook drone- en satellietbeelden de landbouwers kunnen ondersteunen bij het toepassen van variabele dosering bij de bemesting en irrigatie in aardappel.

lees meer hier
05/03/2020 - Telers gezocht met interesse in peilgestuurde drainage

In het kader van Water+Land+Schap wordt gezocht naar telers hun drainagesysteem willen omvormen tot peilgestuurde drainage.

Het Proefstation voor de Groenteteelt en de Bodemkundige Dienst zullen de twee komende groeiseizoenen de waterstanden en het vochtgehalte opvolgen en irrigatieadvies verlenen.

De kosten voor de omvorming zijn 50% gesubsidieerd binnen het project.

lees meer hier
04/03/2020 - Closing event - Insights and guidelines for variable rate irrigation and nitrogen fertilization in potato

Op 17/03/2020 stelt Bodemkundige Dienst in samenwerking met een aantal partners de conclusies van het VLAIO POTENTIAL project voor te KVAB in Brussel.

In dit project werd onderzocht in welke mate remonte sensing en bodemscan's kunnen bijdrage tot plaatsspecifieke irrigatie en bijbemesting in aardappel.

lees meer hier

Update: Gezien de Corona dreiging hebben we beslist om de afsluitende studiedag te verplaatsen naar een latere, nog nader te bepalen, datum.

We houden u op de hoogte.

17/02/2020 - 1ste Wijnbouwbeurs in Vlaanderen - België

Leveranciers en producenten uit België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Oostenrijk, ... stellen hun producten en diensten aan U voor!
Iedere namiddag - 4 gratis Masterclasses!

Inkom gratis na registratie op
https://vi-tec.eventbrite.be

Locatie: Waregem-Expo (Zuiderlaan 26, 8790 Waregem)
Wanneer: 14/03 - 10:00-18:00 en 15/03 - 10:00-17:00

lees meer hier
02/01/2020 - Hoe lees ik een bodemanalyse?

Helena Vanrespaille, onderzoeker bij de Bodemkundige dienst, neemt je mee doorheen de wereld van de analyses. Waarom moet je je weide eigenlijk bemesten? En hoe kan je dat doen? Hoe interpreteer je nu zo'n analyse van de Bodemkundige dienst? En hoe pas je een bemestingsadvies toe? Hoe zorg je ervoor dat je paardenweide niet overbemest is en welke dosis moet je aanvoeren om een kruidenrijke weide te ontwikkelen? Vragen waar bio-ingenieur Helena je op zal antwoorden.

Drie cafégangers krijgen de kans om hun grondanalyse te laten bespreken. Stuur je kandidatuur voor een bespreking door voor 7 januari naar joke.timmermans@rllk.be.

Helena demonstreert de werking van de online tool "Rekenmee". Hiermee bereken je eenvoudig welke meststoffen je nodig hebt om het landbouwkundig advies te vervullen.

Locatie: Ezelsbrugske Pelt, Over 't Waterstraat 70 3900 Pelt
Wanneer: 14 januari 2020, van 19u30 tot 22u00

13/12/2019 - Studieavonden: Precisiebemesting op uw bedrijf?

Bodemkundige Dienst van België (BDB), VITO en KU Leuven nodigen u graag uit op onze studieavonden voor landbouwers die precisiebemesting willen toepassen op het bedrijf. Dankzij het VLAIO POTENTIAL project hebben BDB en VITO inzicht in het potentieel van satellietbeelden en bodemscans voor deze toepassing.

Dankzij het demonstratieproject PIDD krijgt u als landbouwer de kans om via Watch it Grow, samen met de onderzoekers, taakkaarten aan te maken voor precisiebemesting. Volgend jaar start het VLAIO Precisiemest project waar wordt onderzocht hoe drijfmest kan worden ingezet voor Precisiebemesting.

Voor het programma van de studieavonden, inschrijvingen, en de praktische informatie verwijzen wij u naar onze website.
21/11/2019 - Is de bodem van mijn paardenweide belangrijk voor de gezondheid van mijn paard?

Hoe belangrijk is een goede bodem voor het paard? Om dit te beoordelen duiken we onder de grond en krijgen we een inleiding in de basis bodemchemie, -fysica en -biologie. Sam Ottoy, lector groenmanagement en onderzoeker binnen de expertisecel PXL BIO-Research geeft ons een boeiende les over bodemtextuur, bodemstructuur, het belang van de zuurtegraad, bodembiologiebelang hiervan. We kijken naar de bodemconditie en de voedingsstoffen voor gewassen en paarden.

Na deze uitleg heb je een idee wat er zich allemaal onder onze voeten afspeelt. Hoe we daar dan zelf mee aan de slag kunnen gaan in onze weide hoor je na de pauze. Valentijn Docquier, oprichter van Viva-concept komt ons vertellen hoe we de gewenste vegetatie op onze paardenweide krijgen met een goed weidebeheer. We krijgen uitleg over de juiste grassen, kruiden en hoe we de bodemconditie op basis van indicatorplanten kunnen lezen.

We krijgen tips over wat doen we met 'ongewenste kruiden'? We leren ook wat een begrazings -en beheerplan inhoudt.

Locatie:  Damburg Bocholt, Eikenlaan 1
Wanneer: 10 december 2019, van 19u30 tot 22u00

(klik hier om het filmpje op Youtube te bekijken)

18/11/2019 - Oproep tot deelname - variabel irrigeren

In kader van het recent goedgekeurd LEADER-project 'watergebruiksefficiëntie optimaliseren met intelligente irrigatieaansturing' worden bedrijven gezocht die interesse hebben om nieuwe 'intelligente' technologie te implementeren binnen het bedrijf, voor de teeltseizoenen 2020 en/of 2021).

Klik hier voor meer informatie.
05/11/2019 - Dikke fractie na scheiding: een interessante meststof?

Ja en nee.

Voor de rundveehouder is het géén interessante techniek. Bij scheiding met een vijzelpers scheidt hij voornamelijk organische stof af en weinig N en P, terwijl het scheiden behoorlijk veel energie vraagt. De meeste rundvehouders gebruiken het enkel als boxstrooisel.

Vanuit het standpunt van de akkerbouwer is het wel een interessant product. Het bevat veel organische stof en heeft een interessante N/P-verhouding. Door de fijne vezels is dikke fractie van runderdrijfmest en is makkelijk en homogeen te spreiden met een stalmestspreider.

De beschikbaarheid is echter relatief beperkt.

Lees het volledig rapport hier.
24/10/2019 - Demoproject: Beredeneerd Beregenen van openluchtgroenten en aardappelen

In 2018 en 2019 werden de beregeningshaspels regelmatig ingeschakeld op groente- en aardappelpercelen. Dat beregenen geld kost weten we, maar dat staven met exacte cijfers is moeilijk.

Vaste kosten zoals investeringen en onderhoud en ook variabele kosten zoals arbeid en energie zijn immers bedrijfsafhankelijk. Als je water door loonwerkers laat aanvoeren, is er nog een extra kost.

Met de beregeningstool kan je binnenkort zelf je kosten uitrekenen.Lees meer info op de demoproject pagina.
08/10/2019 - Oproep vraag -en aanbod organische stof

Ben je een Limburgse akkerbouwer en op zoek naar mest of je bent een Limburgse veeteler en je wilt je mest kwijt? Via het coördindatieplatform van VCM zal je voortaan meststoffen met veel organische stof kunnen aanbieden en vinden. Denk aan dikke fractie van runderdrijfmest of aan stalmest.

Indien u interesse hebt om uw contactperspectief te vergroten, stuur dan uw gegevens door naar info@vcm-mestverwerking.be


klik op de afbeelding om ze groter te maken

Lees meer info in bijlage.
18/09/2019 - Demo irrigatie tijdens Werktuigendagen

Naast de demonstraties met oogstmachines in prei en uien en demonstraties met plantmachines gaat er tijdens deze editie die plaatsvindt op 21/9 en 22/9 veel aandacht naar irrigatie. Er zijn demovelden met beregening, druppelbevloeiing en fertigatie aangelegd in prei, uien en aardappelen. De verschillen in opbrengst en kwaliteit zijn zeer duidelijk zichtbaar.

Zowel zaterdag (21/9) als zondag (22/9) zullen er om 9u30 en 13u30 geleide bezoeken georganiseerd worden over dit thema. De proeven worden dan besproken en er zullen demonstraties gegeven worden van het leggen en het verwijderen van druppelslangen. Ook worden er profielputten gegraven om te tonen hoe de beworteling en het vochtgehalte in de bodem is in de verschillende objecten. Diverse firma's lichten allerhande irrigatiemateriaal toe.

Verder zijn er ook demonstraties voorzien met beregeningsboom, gun corner, aansturing van irrigatie, sensoren, opvolging en beveiliging tijdens het beregenen, diverse haspels met kanon, ... Na dit geleid bezoek kun je napraten met een koffiekoek of een stuk taart in onze stand.

Klik hier voor meer informatie.
04/09/2019 - Certalent: ook uw partner in de sierteelt en boomkwekerij

Certalent biedt sinds kort ook haar diensten aan bij klanten in de sierteelt en boomkwekerij voor het nieuwe lastenboek Vegaplan Standaard Niet-Eetbare Tuinbouwteelten (NET).

In dit lastenboek worden eveneens de eisen uit de Sectorgids G-040 voor de primaire plantaardige productie, module D: niet eetbare tuinbouwproductie, de eisen uit de Sectorgids G-043 voor de handel in niet-eetbare tuinbouwproductie, de eisen uit de IPM-checklijst (Integrated Pest Management) voor de tuinbouwproductie en de kwaliteitseisen betreffende het vermeerderingsmateriaal opgenomen.
Via een 3-jaarlijkse controle en certificatie door Certalent kan u aan uw afnemers aantonen dat u aan al deze eisen voldoet.

Klik hier voor meer informatie.
28/08/2019 - Proefveldbezoek - Variabele irrigatie in aardappel

Op 21/08/2019 organiseerde BDB, WUR, VITO en Jacob van Den Borne een proefveldbezoek waarin werd toegelicht hoe drone's, satellieten en bodemscan's kunnen worden gebruikt voor de aanmaak van taakkaarten voor variabele irrigatie. Dit werd in praktijk ook toegepast door Jacob Van Den Borne op het POTENITAL proefperceel in Reusel.

Hieronder vindt u enkele foto's en een link naar de presentaties. (klik op de foto's om ze te vergroten)

Lees de presentaties hier
13/08/2019 - Proefveldbezoek - Variabele irrigatie in aardappel

Bodemkundige Dienst van België vzw, VITO en Wageningen Research zijn partners in het VLAIO ERANET POTENTIAL project waarbij wordt onderzocht hoe met behulp van drones, satellietbeelden, bodemscans en gewassensoren waterstress en stikstoftekort kan gedetecteerd worden.

Op 21/08/2019 om 16 uur wordt een proefveldbezoek georganiseerd bij Van Den Borne aardappelen (Postelsedijk 15, Reusel, Nederland). Op dit proefveld wordt aardappel variabel geïrrigeerd dankzij informatie van bodemscans, satellietbeelden en bodemvochtmonitoring.

Schrijf je hier in of lees meer.
22/07/2019 - Bedrijfsbezoek 'Druppelirrigatie, diepdrainage en waterkwaliteit'

Binnen het demonstratieproject 'Beredeneerd beregenen van openluchtgroenten en aardappelen' willen wij u graag uitnodigen op het pootaardappelbedrijf van Dirk en Andreas Ryckaert.

Lees meer.
08/07/2019 - Uitnodiging: studienamiddag LOCO - 16 juli 2019
Het Proefstation voor de Groenteteelt, het Regionaal Landschap Rivierenland en de Bodemkundige dienst nodigen u graag uit op een infonamiddag rond compostering.

Dit infomoment zal doorgaan op dinsdag 16 juli vanaf 15 uur op het Proefstation voor de Groenteteelt, Duffelsesteenweg 101, te Sint Katelijne Waver.

De eerste resultaten van het project "LOCO - lokaal compostering" zullen toegelicht worden door het proefstation voor de Groenteteelt. Aansluitend zal Bodemkundige dienst een overlegmoment houden binnen het VLM-project 'Op zoek naar nieuwe bemestingsstrategieën'.

Meer info vindt u hier.
04/06/2019 - Uitnodiging: koploperbijeenkomst Leve(n)de Bodem - maandag 24 juni - Huldenberg
Bezoek aan Bayer Forward Farming met proeven in de wintergerst en korrelmais. De broers Jan en Josse Peeters beschikken over een akkerbouwbedrijf van 140 ha.

Ze telen aardappelen voor de chipsindustrie, tarwe, maïs en suikerbieten. Op 2 ha staan peren die ze rechtstreeks verkopen aan de klant. De Bodemkundige Dienst van België doet zijn 20-jarige proeven rond kerende/niet-kerende bodembewerking uit de doeken.

Aansluitend aan het programma van 17u tot 18u kan je ook een bezoek brengen aan de proef met biostimulanten in kader van Leve(n)de bodem.

Meer info en inschrijven hier
28/05/2019 - Uitnodiging: Demoplatform op proefveldboerderijen
Wij nodigen u uit op de wandelvoordracht demoplatform op proefveldboerderijen van de Vlaamse overheid. Deze activiteit geldt ook voor uw fytolicentie.

Een greep uit het aanbod:
  • Wintertarwe en -spelt : rassen in functie van ziektegevoeligheid
  • Wintergerst: rassen in functie van ziektegevoeligheid
  • Suikerbieten: onkruiden en insecten in de bietenteelt, wat nu in 2019?
  • Aardappelen: actualiteiten, bladbemestingsproef en welke rassen telen in de toekomst?
  • Actualiteit: de krijtlijnen van MAP6 of duurzame gewasbescherming

Voor het exacte programma zie bijlage:
7 juni proefveldrondgang Huldenberg: bijlage 1
14 juni proefveldrondgang Nieuwenhove: bijlage 2
21/05/2019 - Aan de slag met houtsnippers en bokashi
Twee nieuwe manieren om organische stof toe te voegen aan de bodem, houtsnippers en bokashi, werden in 2018 in de praktijk getest bij vier landbouwers.

Houtsnippers zijn beloftevol om het gehalte organische stof te verhogen zonder de gewasgroei te belemmeren, op voorwaarde dat ze correct worden toegediend. Bokashi kan een methode zijn om stalmest te bewaren zonder broei, met behoud van organische stof en stikstof, maar het vraagt veel arbeid om een goede kuil van stalmest aan te leggen.

De praktijkevaluatie bokashi en houtsnippers, vond plaats binnen het Interregproject Leve(n)de bodem.

Meer info in het eindrapport van Leve(n)de bodem. lees het eindrapport hier.

Over houtsnippers meer info op de webpagina
17/05/2019 - Nascholing fytolicentie voor tafeldruiventelers
Tijdens deze nascholing werd een korte toelichting gegeven over de fytolicentie in het algemeen en het belang van puntvervuiling in dit hele verhaal.

Daarna werd door PCFruit uitleg geven over de technieken die je best toepast tijdens het spuiten en over de Suzukii in de druiventeelt.

Tenslotte werd door de Bodemkundige dienst toelichting geven duurzame bemesting in de tafeldruiventeelt.

Programma

Presentatie BDB
12/04/2019 - BDB behaalt nieuw toepassingsgebied bij BELAC, inclusief flexibele scope
Op 28/03/2019 verleende BELAC de goedkeuring voor een nieuw toepassingsgebied voor de uitvoering van analyses en staalnames door de Bodemkundige Dienst van België (127-TEST).

De nieuwe scope bevat naast heel wat uitbreidingen (o.a. organische parameters op bodemverbeterende middelen, de pF-bepaling in bodem, ...) ook voor het eerst een flexibele scope.

Dit wil zeggen dat BDB van BELAC de toestemming heeft gekregen om, binnen vooraf vastgelegde grenzen, methoden te wijzigen, producten of parameters toe te voegen en dit zonder dat voor elke individuele specifieke beproeving tussenkomst van BELAC noodzakelijk is.

In de rubriek 'Producten & diensten' of 'Kwaliteit' kan u terugvinden welke parameters/analyses momenteel onder onze flexibele scope zitten.
10/04/2019 - Terugblik wereldwaterdag - Hoe innovatie de watervoetafdruk van gewasproductie kan verkleinen
Op 22 maart 2019 organiseerde de Bodemkundige Dienst van België een studienamiddag rond innovatie en hoe deze de landbouwsector in staat stelt om de watervoetafdruk van gewasproductie te verkleinen. Deze studiedag vond plaats in het kader van de internationale wereldwaterdag die sinds 1993 in het leven werd geroepen door de Verenigde Naties. Tegelijkertijd stelde de BDB haar nieuwste publicatie "30 jaar irrigatieproeven op de Bodemkundige Dienst van België" voor.

lees meer

Presentaties:

- Voorstelling publicatie '30 jaar irrigatieproeven bij de BDB'
Jarl Vaerten, onderzoeker BDB

- Druppelirrigatie... Ook in de tuinbouw
Joris De Nies, onderzoeker PSKW

- Hoe ver staat de technologie voor irrigatieaansturing?
Pieter Janssens, onderzoeker BDB

- Irrigatie variabel doseren over de perenboomgaard
Sofie Reynaert, onderzoeker BDB
08/03/2019 - Uitnodiging voorjaarsvergadering
Op dinsdag 12 maart vanaf 19.30 u. organiseert vzw PIBO Campus zijn voorjaarsvergadering in de refter van de campus.

Meer informatie omtrent het programma vindt u hier.
01/03/2019 - Proefkuilbeoordeling niet-kerende grondbewerking en ploegen
Onderhouden van de bodemkwaliteit: Demonstratie Proefkuilbeoordeling niet-kerende grondbewerking en ploegen op 07 maart 2019 - PIBO Campus, Tongeren, Sint Truidersteenweg 323 - van 13.00 u. > 17.00 u.

Meer informatie omtrent het programma vindt u hier.

Gelieve u hier in te schrijven om uw aanwezigheid te bevestigen.
26/02/2019 - BDB op TUINXPO in KortrijkXPO
De Bodemkundige Dienst van België zal op 22, 23 en 24 maart aanwezig zijn op TUINXPO in KortrijkXPO. Voor iedereen GRATIS toegang!

In deze beurs kan je onder 1 dak alles vinden voor uw tuin. Op onze stand kan je terecht met al uw vragen over bodem en water in de tuin.

Wij bieden tijdens de beursdagen onze tuindoosjes aan stuntprijzen aan!
19/02/2019 - Studienamiddag 'Hoe zal innovatie de watervoetafdruk van gewasproductie verkleinen?'
Op vrijdag 22 maart organiseert de Bodemkundige Dienst een interessante studienamiddag "Hoe zal innovatie de watervoetafdruk van gewasproductie verkleinen?". De klimaatsverandering dwingt de landbouw tot een efficiënter watergebruik, wat ook mogelijk is dankzij innovatie. Experten van binnen en buiten de Bodemkundige Dienst geven een overzicht van de huidige irrigatietechnieken met hun voor- en nadelen. Daarnaast evalueren ze welke innovaties het potentieel hebben om Vlaanderen in de toekomst klimaatbestendig en water-robuust te maken. Tijdens deze studiedag stellen de onderzoekers ook het boek 30 jaar irrigatieproeven op de Bodemkundige Dienst van België voor.

Meer informatie omtrent het programma en inschrijvingen vindt u hier. Gelieve u ook via deze link in te schrijven voor 18 maart.
15/02/2019 - CVBB-bedrijfsbegeleiding
Wilt u beredeneerder bemesten? Heeft u problemen met een te hoog nitraatresidu? Of weet u niet goed welke groenbedekker in te zetten? Dan is CVBB-begeleiding iets voor u!

Lees meer
13/02/2019 - Winaars Agriflanders Actie
Er werden 2 klanten uitgeloot die een bestelling plaatsten van standaardgrondanalyses, deze ontvingen hun volledige bestelling GRATIS!

Lees meer
04/02/2019 - Pak te hoog zoutgehalte in serres aan met sneeuw
In serres wordt vaak intensief bemest en kunstmatig beregend waardoor de zoutconcentratie in de bodem kan oplopen. Als de zoutconcentratie te hoog wordt, zullen zaden moeilijk kiemen en planten een gedrongen groei vertonen of in het ergste geval volledig afsterven. Lees hier hoe je het teveel aan zouten kan doorspoelen met sneeuw.
04/02/2019 - Studiemiddag - Hoe boeren bij waterschaarste?
In deze koude(re) winterdagen denk je misschien al eens graag terug aan de warme dagen van afgelopen zomer. Maar die zomerdagen roepen niet voor iedereen goede herinneringen op. Droogte teisterde de voorbije twee jaar de landbouw en de productieverliezen bij diverse gewassen waren groot.

In de toekomst zal de klimaatverandering landbouwers meer en meer confronteren met waterschaarste. Hoe kunnen we zorgen dat kwalitatief water, dat essentieel is voor land- en tuinbouwproductie, op een efficiënte manier gebruikt wordt? Zijn er mogelijkheden om water in voldoende hoeveelheden beschikbaar te hebben voor overbrugging van drogere periodes? Hoe kunnen we de Vlaamse land- en tuinbouwsector op een duurzame en robuuste manier voorbereiden op toekomstige periodes van droogte?

Tijdens deze studiemiddag op 19/02 kom je meer te weten over het Actieplan Water, gerichte irrigatie landbouwproducties en of de aanleg van waterspaarbekkens een oplossing kan bieden. Het gedetailleerde programma vind je hier.
04/02/2019 - Infomoment - reductie van stikstof
In samenwerking met PC Fruit nodigen we je graag uit op 5 februari voor een infomoment rond de controle van stikstofuitspoeling naar het grond- en oppervlaktewater: is reductie van stikstofbemesting al dan niet gecombineerd met fertigatie in de perenteelt een optie?

Lees meer...
24/01/2019 - CVBB bedrijfsbegeleiding

Wil je in 2019 deelnemen aan de CVBB bedrijfsbegeleiding?

Vergeet dan niet om je aanvraag in te dienen! We geven jou persoonlijk advies over bemesting, tips om een lager nitraatresidu te behalen en de meest actuele nieuwtjes in de wetgeving. Wist je dat het advies een waarde heeft van 350 euro, maar je slechts 50 euro + BTW op het factuurbedrag betaalt? Een CVBB-adviseur komt één uur langs op het bedrijf en geeft antwoord op al je vragen. Met bodemanalyses kan je de bemesting tijdens het seizoen bijsturen. Als afsluiter kan je kiezen voor een stikstofanalyse na de oogst op één perceel of een tweede uur begeleiding.

Het advies heeft een waarde van 350 euro, maar je betaalt slechts 50 euro + BTW op het factuurbedrag. Er is een dossierkost van 25 euro en de gepresteerde uren worden verrekend aan 50 euro per uur. Zo rest er maximaal 225 euro budget voor (niet-verplichte) grondanalyses.

Heel belangrijk: enkel als je een nitraatoverschrijding kan voorleggen van de voorbije 3 jaar (ofwel 2018, ofwel, 2017, ofwel 2016) kom je in aanmerking voor het begeleidingspakket. Nieuwe deelnemers zijn vrij van die voorwaarde.

Omdat de plaatsen beperkt zijn, is het van belang dat je je aanvraag zo snel mogelijk aan ons terugbezorgt. Zodra je aanvraag verwerkt is, contacteren wij jou!

Deelnemen?
Neem contact met ons op via smartens@bdb.be
21/01/2019 - Uitnodiging:
Meststoffenbeurs voor Vollegrondssierteelt

Bodemkundige Dienst België nodigt jullie graag uit op de Meststoffenbeurs voor Vollegrondssierteelt op donderdag 31 januari om 13u30 op het Proefcentrum voor Sierteelt (Schaessestraat 18, 9070 Destelbergen). Je komt er te weten welke meststoffen momenteel op de markt zijn en welke technieken kunnen helpen om ze duurzaam toe te passen. Ook wordt een nieuwe infobrochure voorgesteld en zullen enkele toestellen gedemonstreerd worden.

De studiedag kadert in het project 'Naar een duurzame stikstofbemesting in de sierteelt met oog voor plantkwaliteit én milieu', een samenwerking tussen PCS, BDB en UGent.

Lees meer...
21/01/2019 - INFOVERGADERING: Druppelirrigatie, wat brengt de toekomst?

Kansen, uitdagingen en keuze van druppelslangen nader bekeken in prei, asperge en blauwe bes.

Datum: Donderdag 14 februari 2019

Locatie: Kessenicherweg 27, 3640 Kinrooi

Uitnodiging
21/01/2019 - Bodemlevendag - 28/01/2019

BodemlevendagAls akkerbouwer of tuinder werk je met de bodem, maar een gezond en actief bodemleven werkt ook voor jou. Zorg dragen voor de bodem betekent ook zorg dragen voor het bodemleven. In het kader van Interreg Leve(n)de Bodem organiseren de Bodemkundige Dienst van België en de provincie Vlaams-Brabant een Bodemlevendag. Daar leer je alles bij over de invloed van bodemleven op je bodem en teelt, hoe die gemeten wordt en wat je zelf kan doen.

Alle land- en tuinbouwers van Vlaams-Brabant zijn van harte uitgenodigd om hun licht te komen opsteken op 28 januari vanaf 13u aan de Bodemkundige Dienst van België.

Uitnodiging

 
19/11/2018 - Uitnodiging proefveldbezoek: Organische stof opbouwen in mijn bodem,
hoe doe ik dat?

Dinsdag 4 december 2018, om 13 uur | Hoeve De Peinwinning, Bekkevoort

Een gezonde bodem, met voldoende organische stof, is een basisvoorwaarde voor een goede gewasopbrengst. De Bodemkundige Dienst van België (BDB vzw) heeft in 2018 voor Leve(n)de Bodem 4 praktijkpercelen opgevolgd, waar stalmest, bokashi of houtsnippers werden toegevoegd door de landbouwers voor de extra organische (kool)stof voor de bodem. Tijdens dit veldbezoek stellen we de inzichten en resultaten voor. We bezoeken de 2 praktijkpercelen waar in het voorjaar houtsnippers zijn ingewerkt.

Meer info in de uitnodiging
19/11/2018 - Uitnodiging proefveldbezoek

De Bodemkundige Dienst van België nodigt u graag uit op het proefveldbezoek 'Langdurige stikstofvrijstelling uit stalmest in vollegrond', op donderdag 13 december om 13u30 bij Boomkwekerij De Winter Gebroeders. (Slommerdonkstraatje, 9230 Wetteren)
26/03/2018 - Smart-farming technieken in de sierteelt
De poster over het gebruik van smart-farming technieken in de sierteelt van medewerkster en doctoraatsstudente aan Bodemkundige Dienst België, Katholieke Universiteit Leuven en Universiteit Gent, Jolien Bracke, werd geselecteerd voor een flash-presentatie op de slotmeeting van het COST FA1306 event op 21 maart (European Cooperation in Science & Technology).

 
28/02/2018 - Studievergadering: Precisie beregening en bemesting in aardappel
Bodemkundige Dienst van België vzw, VITO en Wageningen Research zijn partners in het VLAIO ERANET POTENTIAL project waarbij wordt onderzocht hoe met behulp van drones, satellietbeelden, bodemscans en gewassensoren waterstress en stikstoftekort kan gedetecteerd worden. Bovendien wordt onderzocht hoe in een volgende stap variabele bemesting en irrigatie mogelijk gemaakt kan worden om zo maximaal in te spelen op de aanwezige variatie in het perceel.

Lees meer...
 
26/02/2018 - Studienamiddag bemestingsadvies voor de druiventeelt - Donderdag 15 maart
Wegens groot succes organiseert de Bodemkundige Dienst van België een extra studienamiddag "Bemestingsadvies voor de druiventeelt". Ditmaal zal de studienamiddag doorgaan op de Bodemkundige Dienst van België.


 
23/02/2018 - Irrigeren in openlucht: geen luxe, wel noodzaak

Jaarlijks valt er in België gemiddeld 800 mm neerslag, maar deze hoeveelheid is steeds minder gelijk verdeeld over het jaar. Er wordt voorspeld dat er langere periodes met een zelfde weerbeeld zullen optreden: langere periodes van regen maar ook langere periodes van droogte of een neerslagtekort.

Landbouwers drukken hun bezorgdheid uit rond het beregenen van hun openluchtgroenten en aardappelen. Er is dringend nood aan advies hieromtrent en daar focust dit demonstratieproject dan ook op.

Het demonstratieproject 'Beredeneerd beregenen van openluchtgroenten en aardappelen' gaat van start op 1 februari 2018. Binnen dit project werkt coördinator PCG samen met PCA, Inagro en de Bodemkundige Dienst (BDB).

 
12/02/2018 - Webinar - Hoe breng je je bodem in goede conditie?
Als akkerbouwer of tuinder werk je met de bodem, maar een bodem in goede conditie werkt ook voor jou.

Heb je het live webinar over het optimaliseren van de bodemkwaliteit gemist? Geen nood: wij hebben alles voor je opgenomen. Herbekijk hier het webinar met Annemie Elsen van de Bodemkundige Dienst vzw en Gera van Os van de Aeres Hogeschool (Nederland).
 lees meer ...
24/01/2018 - Toelichting onderzoeksthema's voor Limburgse land- en tuinbouwers

Beste teler, Het nieuwe jaar is weer gestart.
Het belooft een boeiend jaar te worden met tal van onderzoeksvelden.

Graag informeerden we jullie over enkele interessante topics die lopen in jullie regio.

Lees meer...
 
20/12/2017 - Boek voedingsoplossingen opgedragen aan Stan Deckers van BDB

Nutrient Solution ManagementHet nieuwe boek "Nutrient Solution Management" werd onlangs uitgegeven als gids voor studenten in grondloze glastuinbouw. De auteur Nic Combrink wilt de waterkwaliteit van de Zuid-Afrikaanse rivieren veilig stellen, door drainwater in grondloze teelten te hergebruiken. Daarom leert hij zijn studenten hoe ze water ontsmetten en de samenstelling van opgeloste mineralen corrigeren om zo een goede voedingsoplossing te maken binnen een gesloten en duurzaam systeem.

Het boek kwam tot stand na jarenlange samenwerking tussen de Zuid-Afrikaanse universiteit van Stellenbosch en de collega's in Leuven. De auteur draagt het boek speciaal op aan Stan Deckers van de Bodemkundige Dienst van België vanwege zijn onaflatende steun en zijn expertise in plantenvoeding die hij in Zuid-Afrika deelde.

 
06/12/2017 - AGRIBEX van start

Gisteren is op Brussels Expo de landbouwbeurs AGRIBEX van start gegaan. Op de stand van Bodemkundige Dienst (hoofdhal 5 stand 5404) kwamen reeds vele professionelen zich informeren over de aankomende wijzigingen in de regelgeving. Zo dienen vanaf januari alle grond staalnames in kader van de fosforregelgeving in het MAP door de landbouwer te worden aangevraagd via de SNapp-applicatie op het mestbankloket!
Alle Meststalen van varkens- zeugen- en biggendrijfmest zullen vanaf januari ofwel worden vervoerd op basis van de nieuwe aangepaste forfaitaire normen, ofwel analyse door middel van staalname via een zijbuisapparaat bij het laden van de mest!
Naast Info over deze wijzigingen kan u uiteraard ook voor alle andere types van analyses, adviezen of over vragen bij de certificering terecht op onze beursstand en dit tot en met aanstaande zondag 10 december.

 
13/09/2017 - Bezoek de Bodemkundige Dienst op de werktuigendagen!

Naar tweejaarlijkse gewoonte verwelkomt de Bodemkundige Dienst van België u op 23 en 24 september op de werktuigendagen in Oudenaarde (beursstand nr. 105). Naast onze uitgebreide dienstverlening rond staalname en analyse, informeren wij u dit jaar graag ook over de nieuwste precisielandbouwtechnieken om uw bodem in optimale conditie te brengen. Hieronder al een kleine toelichting van wat u mag verwachten.

 lees meer ...
26/07/2017 - Laat het water analyseren vooraleer ermee te irrigeren!

De Bodemkundige Dienst neemt waterstalen en analyseert deze op zout, ijzer, gehalte aan keukenzout, en geeft advies naar gebruik als gietwater of fertigatiewater.

 lees meer ...
13/06/2017 - Themanamiddag "Reductie van stikstof en drift'

In het kader van reductie van stikstofbemesting en drift in de perenteelt, organiseert de Bodemkundige Dienst van België samen met pcfruit 2 themanamiddagen. Deze namiddagen gaan door op 4 juli en 4 augustus.
4 juli themanamiddag: klik hier voor meer informatie.
4 augustus themanamiddag: Klik hier voor meer informatie.

 
08/06/2017 - Themadag irrigatie en fertigatie in aardbei en asperges én kwaliteitsverbetering van asperges

Op 29 juni 2017 organiseert de Bodemkundige Dienst van België, samen met een aantal partners, een beurs over irrigatie bij asperge en aardbei op het landbouwbedrijf Henckens-Snijkers te Kinrooi.

Klik hier voor meer informatie.

Klik hier voor de projectbeschrijving en presentaties.

 
30/05/2017 - Studiedag en demonstratie infiltratie

Vrijdag 16 juni 2017, 9.00u tot 14.00u, Aalst (extra datum)

Welke richtlijnen kan je volgen voor het meten van de infiltratiecapaciteit? Hoe voer je een betrouwbare infiltratieproef uit? Wanneer is infiltratie nuttig? De VMM organiseert een studievoormiddag rond infiltratie met aansluitend een demonstratie van infiltratietechnieken. De VMM heeft een uitgebreide studie laten uitvoeren door International Marine and Dredging Consultants NV in samenwerking met de Bodemkundige Dienst van België.

 lees meer ...
24/04/2017 - SoilCare: eerste nieuwsbrief

Lees hier de eerste nieuwsbrief van het Europese SoilCare-project.

Meer informatie over het project vindt u hier.

 
08/03/2017 - 20 jaar onderzoek naar gft-compost in de akkerbouw

In 1997 startte de Bodemkundige Dienst van België, met de financiële steun van de Provincie Vlaams-Brabant, dienst Land- en Tuinbouw en op initiatief van de Vlaamse Compostorganisatie (VLACO), een meerjarig onderzoek naar het effect van gft-compostgebruik in de akkerbouw. Intussen loopt het proefveldonderzoek al 20 jaar en is het tijd voor een uitgebreide balans.

Lees meer in de volgende artikels:

 
30/01/2017 - BDB laat tijdens Agriflanders oude analyses terug herleven

De BDB sloot op 5 december 2016 haar 70-jarig bestaan af met de voorstelling van haar Bodemvruchtbaarheidsoverzicht 1945-2015. Aan de trouwe klanten werd gevraagd om tijdens de jaarwisseling te grasduinen in oude analyseverslagen van weleer en met de oudste uitslagen langs te komen op de BDB-stand tijdens de land- en tuinbouwbeurs Agriflanders te Gent in januari jongstleden.

 lees meer ...
25/01/2017 - Studieavond 8 februari 2017: irrigatie, innovatieve bemesting en kwaliteitsverbetering in Limburg

Proefstation voor de groenteteelt in samenwerking met Bodemkundige dienst van België, PIBO campus, Vlaams centrum voor bewaring van tuinbouwproducten en enkele Limburgse telers organiseren een studieavond rond de projecten irrigatie en fertigatie in asperges en pompoen; innovatieve bemesting in Limburg en kwaliteitsverbetering in asperges en prei.

 lees meer ...
07/12/2016 - Studienamiddag "Zeven decennia bodemvruchtbaarheid in België" groot succes

Op Wereldbodemdag - 5 december 2016 - sloot de Bodemkundige Dienst van België het feestjaar van haar 70ste verjaardag af met een studienamiddag "7 decennia bodemvruchtbaarheid". De unieke resultaten van maar liefst 70 jaar bodemonderzoek voor de praktijk werden voorgesteld en gekaderd in de historische, economische en ecologische context, waarna de deelnemers een bezoek konden brengen aan de expositie "70 jaar BDB: evolutie in de analysetechniek en proefveldwerking".

 lees meer ...
01/12/2016 - SoilCare: Bodemverbetering om gewasproductie te verhogen

Wereldbodemdag (5 december) is de ene dag in het jaar dat de Verenigde Naties ons allen vragen om na te denken over de rol van de bodem in ons dagelijks leven. Landbouwers zijn zich vandaag al ten zeerste bewust van het belang van de bodem voor hun bedrijf en hun toekomst. Desondanks worden huidige gewasproductieniveau's vaak kunstmatig in stand gehouden door een verhoogd gebruik van inputs zoals meststoffen, pesticiden en technologie, waardoor productieverliezen door een verminderde bodemkwaliteit gemaskeerd worden. Een nieuw project, SoilCare, ...

 lees meer ...
10/10/2016 - Koester de koolstof: het gebruik van houtsnippers om de bodemkwaliteit te verbeteren

In kader van het leaderproject "Koester de Koolstof" onderzoekt de BDB in samenwerking met Agrobeheercentrum Eco2 of en op welke manier we houtsnippers kunnen gebruiken als alternatieve organische-stofaanvoer in de bodem. TV-Limburg maakte een mooie reportage over dit project.

 lees meer ...
09/08/2016 - Fosforbemestingsnormen in MAP5

Uw bodemanalyseresultaten aanmelden bij de Mestbank?

In MAP 5 worden de fosfaatbemestingsnormen vastgelegd op basis van het fosforgehalte van de bodem. Ieder perceel wordt ingedeeld in één van de 4 fosfaatbeschikbaarheidsklassen. Hierbij krijgen percelen in klasse 4 de strengste (= laagste) fosfaatbemestingsnorm en percelen in klasse 1 de hoogste bemestingsnorm. In dit bericht kan u nalezen of het voor uw bedrijf interressant is om uw bodemanalyseresultaten nu voor 31/08/2015 aan te melden bij de VLM.

 lees meer ...
08/07/2016 - P-bemestingsnomen MAP V: aanvragen verlaging P-klasse kan nu tot 31 december 2016

De Mestbank heeft beslist om de periode voor het aanvragen van een verlaging van P-klasse te verlengen tot 31 december 2016. Alle P analyses die uiterlijk ingediend worden op 31 december 2016 zullen vanaf 2017 de overeenkomstige P klasse krijgen.

De Mestbank dringt er echter op aan dat de landbouwers zo snel mogelijk hun analyseresultaten insturen zodat ze binnen een behoorlijk tijdsbestek kunnen worden verwerkt.Dit houdt in dat grondstalen voor bepaling van de plantbeschikbare fosfor ook nog na 31 augustus kunnen genomen worden.

Wenst u nog staalnames, klik hier.

 
26/04/2016 - Langdurige GFT-compostproef in de kijker tijdens Tournée Provinciale

Dit voorjaar bezocht Plattelands Tv in het kader van Tournée Provinciale de GFT-compostproef die de Bodemkundige Dienst van België reeds 20 jaar onderhoudt en opvolgt, met de steun van de provincie Vlaams-Brabant en VLACO.

 lees meer ...
22/03/2016 - Bodemkundige Dienst van België werkt actief mee aan het SoilCare project

SoilCare is een recent opgestart Europees Horizon 2020-project met als doel om teeltsystemen en landbouwtechnieken in kaart te brengen die kunnen bijdragen tot de verbetering van de bodemkwaliteit en zodoende ook tot de rendabiliteit en duurzaamheid van de landbouw in Europa.

 lees meer ...
26/02/2016 - Studienamiddag Bodemvruchtbaarheid en bemestingsadviezen anno 2016: presentaties

Naar aanleiding van de nieuwe publicatie Bodemvruchtbaarheid van de akkerbouw- en weilandpercelen in België en noordelijk Frankrijk (2012-2015) organiseerde de Bodemkundige Dienst van België op 25 februari 2016 een studienamiddag rond de bodemvruchtbaarheid en bemestingsadviezen anno 2016.

Klik op "lees meer" om de presentaties van de studienamiddag te downloaden.

 lees meer ...
11/12/2015 - PG Haspengouw keurt LEADER projecten 2015 goed en lanceert nieuwe oproep 2016

In het kader van het Europees plattelandsprogramma Leader zijn vandaag zeven projecten goedgekeurd die bijkomende impulsen geven aan het Limburgse platteland. De zeven projecten zijn goed voor een totale projectinvestering van 828 205,17 euro.

Met deze projecten ontwikkelen en versterken we het Limburgse platteland, aldus gedeputeerde voor Landbouw en Platteland Inge Moors.

 lees meer ...
16/11/2015 - Op 9 november 2015 vierde de BDB haar 70ste verjaardag

Het jaar 2015 is uitgeroepen tot het Internationale Jaar van de Bodem en toeval of niet precies 70 jaar geleden werd de Bodemkundige Dienst van België opgericht op 9 november 1945.

 lees meer ...
05/11/2015 - Doctoraatsonderzoek Pieter Janssens over irrigatie en fertigatie bij peren

Op 19 november om 17 uur verdedigt Pieter Janssens, projectmedewerker van de afdeling "Onderzoek en Studies" van de Bodemkundige Dienst van België, zijn doctoraatsonderzoek op de BDB. Pieter voerde zijn onderzoek over de optimalisatie van irrigatie- en fertigatieaansturing van de "Conference" peer. Geïnteresseerden die graag naar deze publieke verdediging komen kunnen zich voor 10 november inschrijven bij Pieter Janssens (pjanssens@bdb.be). Een abstract van het doctoraal onderzoek vind je op onderstaande link.

 lees meer ...
22/09/2015 - Dag van de tuinbodem

Tijdens de dag van de tuinbodem op 17 september werden op de Bodemkundige Dienst tuinen en publieke groenruimtes vanuit alle mogelijke perspectieven belicht. Ook het nieuwe vruchtbaarheidsoverzicht van tuinen en openbaar groen in Vlaanderen werd voorgesteld. Het verslag en de presentaties van deze studiedag zijn nu raadpleegbaar.

 lees meer ...
11/08/2015 - Agrometius en Bodemkundige Dienst bundelen de krachten om het rendement van uw bodem te verhogen

2015 is het jaar van de bodem, tijd om eens stil te staan hoe we onze bodem nog beter kunnen benutten. Tot voor kort was een perceel egaal behandelen de enige optie, ook al weet iedereen datde bodem niet overal gelijk is. Plaatsspecifiek doseren was voor de meeste onder ons nog onmogelijken verre toekomstmuziek. De unieke samenwerking tussen Agrometius, als partner inprecisielandbouw, en Bodemkundige Dienst, als referentie op vlak van bodemanalyse en -onderzoek,maakt precisielandbouw toegankelijk voor iedere landbouwer!

 lees meer ...
12/06/2015 - 40 jaar samenwerking Agro Conseil – Bodemkundige Dienst van België

Veertig jaar geleden richtte André Coulérot, een Franse landbouwer, Agro Conseil op in het Franse Saint Quentin. Hij wilde aan andere Franse landbouwers een perceelsgebonden, deskundig en wetenschappelijk onderbouwd bekalkings-en bemestingsadvies kunnen geven. Hiervoor ging hij op zoek naar een solidepartner en kwam hij terecht bij de Bodemkundige Dienst van België.

 lees meer ...
14/04/2015 - Standaardgrondontleding van de BDB voor bemestingsadvies, voor GLB en voor fosfor in MAP V

Door 70 jaar ervaring in onderzoek en advies beschikt de Bodemkundige Dienst over een schat aan kennis over bodem en bemesting. Op basis van deze ervaring verstrekt de Bodemkundige Dienst via de standaardgrondontleding een optimaal en perceelspecifiek bemestingsadvies voor nagenoeg alle land- en tuinbouwteelten. Daarbij wordt rekening gehouden met benutting van nutriënten, productie en kwaliteit van het eindproduct.

 lees meer ...
03/04/2015 - Gezonde groenten uit eigen vruchtbare grond

Sommige planten doen het goed in de tuin, andere niet. De ene bodem is dan ook de andere niet. Om onaangename en kostelijke verrassingen te vermijden, kan je bij de Bodemkundige Dienst terecht voor een bodemonderzoek met bemestingsadvies.

 lees meer ...
04/02/2015 - Bekijk je analyseresultaten met BDBnet

BDBnet is een handige webapplicatie die de Bodemkundige Dienst van België al 8 jaar gratis ter beschikking stelt van al haar klanten. Met BDBnet kan je al je BDB-documenten, stalen, analyseverslagen en facturen on-line opvolgen en beheren. Via een handig overzicht kan je bijvoorbeeld zien van welke percelen je al stalen genomen hebt en of je al voldoende stalen hebt volgens de randvoorwaarden GLB.

 lees meer ...
04/02/2015 - Hoe Vlaamse tuintjes het klimaat kunnen redden

Valerie Dewaelheyns onderzocht in het kader van haar doctoraat samen met de Bodemkundige Dienst de huidige toestand van het Vlaamse tuinareaal. Vlaamse tuintjes blijken een enorm ongebruikt potentieel te hebben voor koolstofopslag. Met enkele simpele ingrepen kunnen Vlaamse tuiniers de opslagcapaciteit van hun eigen tuin verhogen en zo een bijdrage leveren aan het bestrijden van de klimaatverandering.

Lees er alles over in Knack en de Campuskrant!

 
13/05/2014 - Bodemkundige Dienst van België zet in op de BODEMVERBETERENDE MIDDELEN

De Bodemkundige Dienst van België werd door OVAM erkend als laboratorium in de discipline afvalstoffen en andere materialen, voor de matrix "bodemverbeterende middelen". De erkenning geldt voor de staalname, de voorbehandeling ter plaatse van bodemverbeterende middelen, en de uitvoering van analyses op deze matrix. Vanaf 5 mei kan de BDB deze staalnames en analyses aanbieden en uitvoeren volgens de geldende kwaliteitsnormen. Op deze manier kan de BDB u, ook voor dit gamma van producten, op een snelle en efficiënte manier ten dienste staan. Klik op "lees meer" voor meer informatie over onze erkenningen. Contacteer ons via info@bdb.be als u vragen heeft, meer informatie wenst of een staalname en/of analyse wenst.

 lees meer ...
14/04/2014 - Bodemonderzoek voor de druiventelers

Druiven halen een groot deel van hun voedingsstoffen uit de bodem. Zeker voor meerjarige gewassen als druiven is het dan ook belangrijk om vóór het planten een goed zicht te hebben op de grondsoort, de waterhuishouding, de profielontwikkeling, de zuurtegraad en de bodemvruchtbaarheid van het perceel...

 lees meer ...
07/01/2014 - "Aan de slag met compost" Nieuwe brochure voor land- en tuinbouwers

De provincie Vlaams-Brabant maakte, in samenwerking met de Bodemkundige Dienst van België, een brochure over compost voor land- en tuinbouwers. Deze brochure kan gratis besteld of gedownload worden.

 lees meer ...
31/08/2012 - Gezonde groenten in een gezonde bodem

Van groenten uit eigen tuin wordt vaak aangenomen dat ze gezond zijn. Ze komen namelijk van eigen kweek: je hebt het zaadje of plant zien evolueren tot een lekkere groente. Vaak weet je niet uit welke bodem ze hun voedingsstoffen gehaald hebben, denk maar aan verontreinigingen met pesticiden of zware metalen...

 lees meer ...
08/08/2012 - Groenbemesters in je tuin

Wanneer in je tuin de vroege aardappelen of groenten geoogst zijn, wordt het tijd voor het zaaien van een groenbemester. Groenbemesters zijn aan te raden om verschillende redenen: je kan nog genieten van mooie, kleurrijke bloemen...

 lees meer ...
01/08/2012 - Neusrot bij de groenten in de serre

Bruine, ingezonken vlekken aan de top van tomaten, paprika's of courgetten, wie heeft dit fenomeen nog niet meegemaakt? Deze symptomen duiden op neusrot en zelfs de professionele groenteteler heeft regelmatig met dit probleem te maken...

 lees meer ...
22/06/2010 - De Bodemkundige Dienst van België graaft naar eigen wortels

In 2006 vierde de Bodemkundige Dienst van België (BDB) haar zestigste verjaardag. Vier jaar later is de dienst alweer gericht op de toekomst. In 2016 ...

 lees meer ...
21/04/2010 - Mos in het gazon Radio2 april 2010

Weinig doeltreffend op lange termijn en schadelijk voor het milieu', dat is de conclusie van Test-Aankoop in maart 2010 over mosbestrijdingsmiddelen. Inspecteur Decaluwé ...

 lees meer ...
    
Het weer: 28 juli  

Max °C
21.4

Neerslag
Licht
Min °C
15.7
Wind
21
 
Staalnameaanvraag  

Klik hier voor een

bestelling

(aanvraag staalname of advies).

 
spacer
Bodemonderzoek van je tuin   
 
Analyse van je tuincompost  
 
BDB rekenmee   

Met BDBrekenmee kan je makkelijk je bemestingsadvies op maat berekenen.

BDBrekenmee bevat bemestingswaardes voor 79 soorten mest. Ga aan de slag met de ontleding van jouw perceel en puzzel de ideale bemesting in elkaar met de meststoffen die je voorhanden hebt.

Geen ontleding van je perceel voorhanden? Probeer dan eersteens de demoversie uit.


Deze handleiding gidst u door de BDBrekenmee.Gebruik de CSLIM engine om
de evolutie van koolstof in uw bodem te berekenen.


Agroforestry Planner: Zelf aan de slag

Deze "Agroforestry Planner", ontwikkeld door de partners van Agroforestry Vlaanderen, helpt landbouwers, adviseurs en andere toepassers bij het opmaken van een concreet plan voor de inrichting van een agroforestry perceel.

Stap per stap wordt de gebruiker geleid door de verschillende keuzes en aspecten die aandacht verdienen, van doelstelling en boomsoortenkeuze tot effectieve inplanting en aandachtspunten inzake onderhoud en beheer.


Klik hier om naar de Agroforestry webtool te surfen