Wereldbodemdag (5 december) is de ene dag in het jaar dat de Verenigde Naties ons allen vragen om na te denken over de rol van de bodem in ons dagelijks leven. Landbouwers zijn zich vandaag al ten zeerste bewust van het belang van de bodem voor hun bedrijf en hun toekomst. Desondanks worden de huidige gewasproductieniveau’s vaak kunstmatig in stand gehouden door een verhoogd gebruik van inputs zoals meststoffen, pesticiden en technologie, waardoor productieverliezen door een verminderde bodemkwaliteit gemaskeerd worden. Een nieuw project, SoilCare, onderzoekt manieren om de bodemkwaliteit te verbeteren door middel van teeltsystemen en teelttechnieken die zowel de productiviteit van de landbouwbedrijven als het milieu ten goede komen. Dergelijke technieken zijn noodzakelijk om de negatieve spiraal van bodemdegradatie, stijgende inputs, stijgende kosten en aantasting van het milieu te doorbreken.

Het project brengt wetenschappers van 16 landen doorheen Europa samen om verschillende teeltsystemen te testen in proefpercelen om na te gaan hoe het verbeteren van de bodem de productiviteit kan verhogen en ondersteunen. Door te werken op 16 verschillende plaatsen doorheen Europa, niet alleen met verschillende klimatologische omstandigheden maar ook met verschillende bodemtypes en gewassoorten, zoekt het project naar oplossingen die gemakkelijk door landbouwers kunnen toegepast worden. In de geselecteerde studiegebieden is ook belangrijke historische informatie van lange-termijn-experimenten beschikbaar, die de resultaten van de nieuwe proefpercelen kan aanvullen. Deze benadering, samen met de nauwe samenwerking met alle stakeholders in de studiegebieden, zorgt ervoor dat elke veelbelovende teelttechniek of teeltsysteem snel toegankelijk gemaakt kan worden voor de landbouwers.

Projectcoördinator Dr. Hessel (Alterra, Wageningen) zei hierover:

" Landbouwers weten al jaren dat het geheim van hun succes in de bodem ligt , en wij, als wetenschappers, werken actief met hen samen om antwoorden te zoeken die zowel de bodem als de productiviteit ten goede komen. Via dit project kunnen we problemen zoals bodemverdichting, onkruidbeheersing, waterbeschikbaarheid enz. bestuderen op plaatsen waar we beschikken over verschillende decennia aan gegevens. Doordat we werken op een hele reeks van locaties kunnen we een brede waaier van gewassen bestuderen, gaande van olijven in warme, droge gebieden, tot peulvruchten en oliehoudende zaden in koudere gebieden."

Dr Julie Ingram (Countryside and Community Research Institute, UK):

"Eén van de eindproducten van dit project zal bestaan uit een interactieve tool om teeltsystemen te selecteren die ten goede komen aan de bodem en op die manier waken over één van onze meest waardevolle troeven. In het verleden werd er door de wetenschappers nog al eens van uitgegaan dat het volstond om het onderzoek uit te voeren. In SoilCare werken we samen met landbouwers, maar ook met machinebouwers en beleidsmakers , om er voor te zorgen dat ze op de hoogte zijn van de resultaten van het onderzoek. Eén van onze belangrijkste doelstellingen is om de resultaten van onze proeven te laten doorstromen naar landbouwers en landbouwindustrie, zodat doorheen heel Europa een evolutie naar bodemverbeterende teeltsystemen kan plaatsvinden."

Voor meer informatie over het project, zie http://www.soilcare-project.eu/

2 - Voor een media pack, inclusief foto’s, contacteer Jane Mills, Jmills@glos.ac.uk +44 1242 714137 @Jane__Mills

Dit project wordt gesteund door het EU H2020 programma.