Facelia

Van groenten uit eigen tuin wordt vaak aangenomen dat ze “gezond” zijn. Ze komen namelijk van eigen kweek: je hebt het zaadje of plant zien evolueren tot een lekkere groente. Vaak weet je niet uit welke bodem ze hun voedingsstoffen gehaald hebben, denk maar aan verontreinigingen met pesticiden of zware metalen. Gezonde groenten zijn pas écht gezond wanneer ze geteeld worden in een gezonde bodem.

Voor pesticiden is het noodzakelijk enkel producten te gebruiken met een erkenning. Bovendien moeten de dosis en wachttijd gerespecteerd worden zodat geen residu’s op de groenten achterblijven. Sommige werkzame stoffen uit het verleden konden lang in de bodem aanwezig blijven en schade veroorzaken, denk maar aan atrazine, simazine of diuron. Deze stoffen vind je nu niet meer terug in de handel. De meeste onkruidbestrijdingsmiddelen die vandaag de dag gebruikt worden, breken zo snel af dat in een laboratorium vaak niets meer gevonden wordt. Onze ervaring is dat in de meeste gevallen geen residu’s terug gevonden worden en de analyse van pesticiden duur is. Bijvoorkeur spoel je de groenten steeds goed met water vooraleer te consumeren, zodat je het risico op het innemen van achtergebleven pesticiden minimaliseert.

Een groep van elementen die in een te hoge concentratie in groenten vaak schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid zijn de zware metalen . Tot deze groep behoren elementen als cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel, zink en arseen. In elke bodem zijn van nature zeer lage gehalten aan zware metalen aanwezig. Hogere hoeveelheden kunnen nefast zijn voor de gezondheid van mens, plant en dier. In een groentetuin veroorzaakt cadmium (kan afkomstig zijn uit de metaalindustrie) het grootste gevaar voor de gezondheid. Dit element wordt door bladgroenten (sla, spinazie) en enkele wortelgewassen (schorseneren, winterwortelen, knolselder) goed opgenomen, zonder zichtbare plantenschade. De elementen koper en zink zijn noodzakelijk voor de mens en zijn eveneens essentiële spoorelementen voor de plant. In sommige gevallen is zelfs een bijbemesting met koper of zink noodzakelijk. Lood en kwik kunnen aanwezig zijn in de bodem, maar worden door de plant slecht opgenomen. De meeste lood- en kwikverontreinigingen worden veroorzaakt door neerslag op de plant. Ook hier is het aan te raden je groenten steeds goed te spoelen met water vooraleer te consumeren.


Facelia

De opname van zware metalen door de plant is voornamelijk afhankelijk van de bodem-pH, het kleigehalte, de humustoestand en de plantensoort. Vaak wordt gezegd dat door een bekalking het gehalte aan zware metalen zou verminderen. Dit is een misverstand: bij een bekalking daalt de beschikbaarheid van zware metalen voor de plant wel, zodat ze minder goed worden opgenomen, maar overbekalking resulteert vaak in andere gebreksziekten. Om te weten of er bekalkt moet worden is de standaardgrondontleding van de Bodemkundige Dienst van België de vertrekbasis. Bij deze grondontelding worden de grondsoort, pH, koolstof, fosfor, kalium, calcium, magnesium en natrium geanalyseerd in ons laboratorium.Tevreden

TIP: laat je tuin analyseren met behulp van ons tuindoosje en laat bijkomend op de standaardgrondontleding de zware metalen ontleden. Zo weet je meteen of je gezonde groenten wel degelijk uit een gezonde bodem komen!Sofie Maes


Klik hier voor een bestelling tuindoosje of voor vragen hieromtrent .

tuindoosje