Wanneer in je tuin de vroege aardappelen of groenten geoogst zijn, wordt het tijd voor het zaaien van een groenbemester. Groenbemesters zijn aan te raden om verschillende redenen: je kan nog genieten van mooie, kleurrijke bloemen in je tuin, ze houden de bodem bedekt waardoor erosie geen kans heeft en onkruid wordt onderdrukt. Wanneer groenbemesters afsterven dragen ze bij tot de organische-stofvoorraad in de bodem. Dit heeft een gunstig effect op de fysische en chemische bodemkwaliteit. Bovendien krijg je bij een optimale organische-stofvoorraad een meer kruimelige structuur, waardoor spitten weer wat gemakkelijker wordt.

Groenbemesters zijn eveneens een “vanggewas” voor minerale stikstof: in de winter kan stikstof uit de bodem spoelen naar het grond- of oppervlaktewater. Omdat de wortels van groenbemesters de stikstof in je bodem opnemen, kan de uitspoeling van stikstof verminderd worden, want ook in de tuin werken we graag mee aan een beter leefmilieu. Afhankelijk van het zaaitijdstip, weersomstandigheden en type van groenbemester kan de stikstofopname door een groenbemester oplopen van enkele tientallen gram stikstof tot 100 gram stikstof per 10 m 2 .

Stikstofopname (g N/10 m²) door groenbemesters uitgezaaid in het najaar, de vorstgevoeligheid en doorworteling van groenbemesters en de laatste zaaidatum (Bron: Bodemkundige Dienst van België).

Type groenbemester

N-opname in g N/10 m² bij ontwikkeling   groenbemester

slecht                  normaal                goed

Vorstgevoelig

Doorworteling

Laatste zaaidatum

Bladrijke groenbemester 30-50                         50-70                 70-90

Ja

Minder

juli - eind aug

Grasachtige groenbemesters 20-40                         40-60                 60-80

Nee

Goed

eind sept

Vlinderbloemige groenbemesters 30-50                         50-75                 75-100

Ja

Minder

juli-begin aug

Facelia

Een bladrijke groenbemester is bijvoorbeeld facelia, herkenbaar aan zijn mooie blauwpaarse bloemen. Facelia is vorstgevoelig en zal in de winter afsterven. De totale wortelmassa is gering, waardoor deze plant geen grote bijdrage levert aan de organische-stofvoorziening van de bodem. Bladrijke groenbemesters verteren zeer snel nadat ze ondergewerkt zijn, waardoor ze snel nutriënten zullen vrijstellen in de bodem.

Grasachtige groenbemesters (vb Italiaans raaigras, snijrogge, japanse haver) nemen traag stikstof op. Ze zijn niet of matig vorstgevoelig, waardoor ze in de winter niet afsterven. Voor het inspitten kan het nodig zijn dat je ze moet doodspuiten. Grasachtige Lupine groenbemesters hebben een dens wortelstelsel en verhogen het organische-stofgehalte van de bodem.

Een vlinderbloemige groenbemester (vb. lupine, wikke, klaver, luzerne) groeit snel en sterk. Ze leeft in symbiose met stikstoffixerende bacteriën, waardoor ze een aanvulling kan vormen op de bemesting. Sommige vlinderbloemigen zijn vorstgevoelig en hun bijdrage aan de organische-stofvoorziening is gering


Het gebruik van groenbemesters is uitstekend voor de bodemconditie. Er moet wel gezegd worden dat door de bodembedekking de slakken zich ook goed thuisvoelen. Een groenbemester kan enkel uitstekend groeien wanneer de bodemvruchtbaarheid van je tuin optimaal is. Een goede nutriëntenvoorziening is bovendien van groot belang voor de planten welke na winter zullen groeien in de tuin. Nu is het moment om ervoor te zorgen dat je bodem in uitstekende conditie is tegen volgend jaar! Door middel van het tuindoosje van de Bodemkundige Dienst van België kan je zelf een bodemstaal nemen en deze opsturen naar de Bodemkundige Dienst. Wij onderzoeken je bodem in ons laboratorium en geven je een aangepast bemestings- en bekalkingsadvies voor de komende 3 jaar. Aan de slag!

TevredenTIP: in een bloementuin kunnen groenbemesters eveneens ingezaaid worden, bijvoorbeeld na tulpen of paasbloemen.Sofie Maes

Klik hier voor een bestelling tuindoosje of voor vragen hieromtrent .

tuindoosje