Op 5 december, Wereldbodemdag, sloot de Bodemkundige Dienst van België haar feestjaar voor “70 jaar Bodemkundige Dienst” af met een academische zitting en een expositie. Meer dan 100 aanwezigen luisterden naar de lezingen gebracht door Prof. Yves Segers (CAG-ICAG, KU Leuven) en Prof. Hilde Vandendriessche (BDB en KU Leuven). De namiddag werd afgesloten met een feestelijk dessertenbuffet.

Het boek dat bij deze gelegenheid wordt uitgegeven: "Bodemkundige Dienst van België - Zeven decennia bodemvruchtbaarheid in België (1945-2015)" kan hier besteld worden.

De presentaties van de studienamiddag kunnen hieronder geraadpleegd en/of gedownloaded worden:

Enkele sfeerbeelden:

Foto 1: De deelnemers werden verwelkomd door Annemie Elsen, die het programma van de namiddag verder toelichtte.

Foto 2: Het auditorium van de Bodemkundige Dienst zat afgeladen vol met aandachtige toehoorders.

Foto 3: Prof. Yves Segers plaatste het bodemvruchtbaarheidsonderzoek in het historisch kader, met de presentatie "Bodembewust(er): Boeren in België, 1920 tot vandaag.

Foto 4: Prof. Hilde Vandendriessche stelde zeven decennia bodemvruchtbaarheid voor de praktijk in België voor.

Foto 5: Daarna werden de deelnemers door de medewerkers van de Bodemkundige Dienst rondgeleid in de tentoonstelling "70 jaar BDB: evolutie in de analysetechniek en proefveldwerking".

Foto 6, 7 en 8: Ze bezochten daarbij ook de verschillende laboratoria van de Bodemkundige Dienst: het bodemfysisch laboratorium, met toelichting door Pieter Janssens, het organisch laboratorium, met toelichting door Leen Vrankx, en het anorganisch laboratorium, toegelicht door Hilde Vandendriessche.

Foto 9: Als afsluiter werden de deelnemers onthaald op een feestelijk desserbuffet.