klein lettertype groot lettertype groter lettertype
 Technieken
Minimize

Het laboratorium is erkend door de bevoegde overheden. Een team van gespecialiseerde chemici en technici staan garant voor hoogkwalitatieve, snelle en vertrouwelijke resultaten

Staalnametechnieken

 • Gespecialiseerde staalname voor grondwater en bodem
 • Debiets- of tijdsproportionele afvalwaterstaalname
 • Gespecialiseerde luchtstaalname

Voornaamste analysetechnieken

 • Inductief gekoppeld plasma (ICP)
 • Atomaire absorptiespectrometrie (AAS)
 • Gaschromatografie gekoppeld aan verschillende detectortypes (massaspectrometrie, FID) en aan verschillende injectiesystemen (Headspace, vloeistofinjectie)
 • Vloeistofchromatografie (HPLC) met UV-detectie en brekingsindex.
 • FT-IR spectrometrie
 • Titrimetrische organohalogeenbepaling (EOX/AOX/POX)
 • Kwikfluorescentiesysteem (ppt-niveau)
 • Doorstroomanalysesysteem (8 kanaals/2 kanaals)
 • Total organic Carbon Analyser (TOC-IR)
 • Nabij infrarood analysesysteem (NIR)
 • Automatisch titratiesysteem (pH,EC, koolstofbepaling)
 • Gesloten (microgolf) alsook halfopen destructiesystemen
 • Robotic Analyser voor BOD en COD

Erkenningen

Bezoekers vandaag: 11475   Aantal bezoekers momenteel on-line: 63