klein lettertype groot lettertype groter lettertype
 Vegaplan Standaard Loonwerk
Minimize

Aan de basis van de ontwikkeling van de Vegaplan Standaard voor de Aannemers van Land- en Tuinbouwwerken voor de Plantaardige Productie liggen het OVPG (Overlegplatform voor de Verwerking van en handel in Plantaardige Grondstoffen en producten) en het AGROFRONT (Representatief orgaan van de Belgische landbouworganisaties: Algemeen Boerensyndicaat, Boerenbond en Fédération Wallonne de l'Agriculture). Vegaplan (www.vegaplan.be) is een vzw die is samengesteld uit vertegenwoordigers van de handel, verwerkende industrie en veilingen enerzijds en de landbouworganisaties anderzijds, met als doelstelling het beheer van de Vegaplan Standaard. De Vegaplan Standaard voor de Aannemers van Land- en Tuinbouwwerken voor de Primaire Plantaardige Productie geeft invulling van deze ketenbewaking voor de schakel "loonwerk".

Hierbij vindt u het aanvraagformulier om een audit aan te vragen op uw bedrijf. Gelieve dit ingevuld en ondertekend aan ons te bezorgen. Tevens vindt u hierbij het voorbereidend document audit loonwerk, waarin weergegeven staat over welke documenten u op het moment van de audit moet beschikken. 

Indien u bijkomende informatie wil, kan u steeds vrijblijvend contact opnemen.

Certalent is door BELAC geaccrediteerd volgens de norm EN ISO/IEC 17065 om productcertificatie uit te voeren conform het lastenboek Vegaplan Standaard voor de aannemers van land- en tuinbouwactiviteiten.

Certalent
Onafhankelijke certificeringsinstelling 
W. de Croylaan 48
3001 Heverlee
certalent@bdb.be
tel: 016/31 09 22
fax: 016/22 42 06

Bezoekers vandaag: 11601   Aantal bezoekers momenteel on-line: 90