De sector niet-eetbare tuinbouwproducten is onderworpen aan meerdere regelgevingen, waarvan een reeks eisen opgenomen zijn in de "Vegaplan Standaard voor Niet-Eetbare Tuinbouwproducten". In deze Vegaplan Standaard NET worden volgende regelgevingen opgenomen:

  • De eisen uit de Sectorgids G-040 voor de primaire plantaardige productie, module D: niet eetbare tuinbouwproducties (eisen onder de bevoegdheid van het FAVV)
  • De eisen uit de G-043 voor de handel in niet eetbare tuinbouwproducties (eisen onder de bevoegdheid van het FAVV)
  • De eisen uit de IPM checklijst (Integrated Pest Management) voor de tuinbouwproductie (eisen onder de bevoegdheid van de Gewesten)
  • De kwaliteitseisen betreffende het vermeerderingsmateriaal (eisen onder de bevoegdheid van de Gewesten)

Via de certificatie door een onafhankelijk organisme (OCI) kunnen de operatoren uit deze sector aantonen dat zij aan al deze eisen voldoen. De controlefrequentie is bepaald op 3 jaar.

Het Vegaplan NET-lastenboek is van toepassing voor alle telers en handelaars die primaire Plantaardige producten niet bestemd voor consumptie m.a.w. niet-eetbare tuinbouwproducten (NET) op de markt brengen. Hieronder valt de productie en de handel (incl. opslag en transport in eigen beheer) van bloemen, planten, struiken en bomen die uitsluitend op de markt gebracht worden voor hun sierwaarde of de bosbouw en dus geen bestemming hebben als voedingsmiddel. Hieronder vallen eveneens de fruitbomen die gekweekt worden op een boomkwekerij (en niet op een fruitteeltbedrijf) en waarvan het, op het moment van verkoop, nog minstens één seizoen duurt vooraleer de boomvruchten draagt of waarvan de vruchten nooit verkocht zullen worden ter consumptie.

De productie en de handel van plantgoed en zaaizaad van deze bloemen, planten, struiken en bomen vallen eveneens binnen het toepassingsgebied van de Vegaplan Standaard NET.

Het lastenboek bevat eveneens een onderdeel dat van toepassing is in het geval van export naar derde landen. Bedrijven die wensen te exporteren dienen namelijk, naast de overige bepalingen, eveneens aan het hoofdstuk 5 "Export" te voldoen. Speciale aandacht gaat bovendien naar de meldingsplicht (art 8 KB-autocontrole en art 19 en 20 van Vo 178/2002) waaraan het bedrijf in het geval van export nog steeds dient te voldoen.

Hierbij vindt u het aanvraagformulier om een audit aan te vragen op uw bedrijf. Gelieve dit ingevuld en ondertekend aan ons te bezorgen. Wij nemen hierna contact op om een afspraak te maken.

Indien u bijkomende informatie wil, kan u steeds vrijblijvend contact opnemen.

Certalent
Onafhankelijke certificeringsinstelling
W. de Croylaan 48
3001 Heverlee
certalent@bdb.be
tel: 016/31 09 22