Mode:

De poster van medewerkster en doctoraatsstudente aan Bodemkundige Dienst van België, Katholieke Universiteit Leuven en Universiteit Gent, Jolien Bracke,werd geselecteerd voor een flash-presentatie op de slotmeeting van het COST FA1306event op 21 maart (European Cooperation in Science & Technology). Het symposium ging door op Campus Arenberg aan KU Leuven en gaat over fenotypering op plant- en celniveau. De nadruk ligt op de zoektocht naar variëteiten die bestand zijn tegen veranderende groeiomstandigheden onder invloed van klimaatverandering (droogte, hitte, plantpathogenen, nutriëntenbeschikbaarheid).

Haar poster gaat over het gebruik van smart-farming technieken in de sierteelt. Met behulp sensoren wordt getracht om de stikstofstatus van de plant op een niet-destructieve manier te bepalen. De technieken zijn gebaseerd op de optische eigenschappen van chlorofyl of bladgroenkorrels. Over het algemeen geldt dat bladeren die voldoende bemest zijn met stikstof meer infrarood licht zullen absorberen dan planten onder stress, terwijl rood licht vooral gereflecteerd wordt. Toestellen die dit licht kunnen meten, kunnen dus telers ondersteunen om hun bemesting aan te passen aan de actuele nood van het gewas. Op die manier wordt getracht het nitraatresidu op het einde van het groeiseizoen te minimaliseren zónder in te boeten op kwaliteit. De toepasbaarheid wordt zowel onderzocht voor hout-(loofbomen & struiken) als kruidachtigen (potchrysant & begonia).

Het onderzoek kadert in het VLAIO project ‘Naar een duurzame stikstofbemesting in de sierteelt met oogvoor plantkwaliteit én milieu’ en is een samenwerking tussen Bodemkundige Dienst van  België, Universiteit Gent en het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS).

Meer info: jbracke@bdb.be / j.bracke@ugent.be

Poster