Weinig doeltreffend op lange termijn en schadelijk voor het milieu', dat is de conclusie van Test-Aankoop in maart 2010 over mosbestrijdingsmiddelen. Inspecteur Decaluwé van Radio2 wilde er graag meer over weten. Hij vroeg op 7 april aan Ivo Mechels van Test-Aankoop waarom deze producten schadelijk zijn. Verder speurde hij met Geert Gommers van Velt naar milieuvriendelijke alternatieven. En ja hoor die werden gevonden onder andere met een passende grondontleding van de tuin, want METEN IS WETEN. Inspecteur Decaluwé gaat ten slotte nog dieper graven om zich te informeren over hoe zo een grondontleding van de tuin in zijn werk gaat. Luister hierna naar de geluidsfragmenten of ga naar de website van Radio2 bij Inspecteur Decaluwé.

Klik hier om te luisteren naar Ivo Mechels van Test-Aankoop.
Klik hier om te luisteren naar Geert Gommers van Velt.
Klik hier om te luisteren naar Hilde Vandendriessche van de Bodemkundige Dienst van België